Logg inn på din profil.

skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:

 

 

Velkommen til Kirsti Skulleruds Ballett- og Dansestudio - påmelding

Høstsemesteret starter 28. august  Timeplanen for høsten, ligger under "Aktuelt" på hjemmesiden

 

 

Har du spørsmål angående kurs, ventelister eller annet, ta kontakt med
Marianne Barsøe på marianne@kirsti-skullerud.no eller på telefon  94 83 34 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tilgjengelighet
Lukk

Betingelser hos Kirsti Skulleruds Ballett- og Dansestudio

 

BETALINGS SIKKERHET

Dintero med Vipps og Visa/Mastercard er våre partnere ved kortbehandling. Hos oss kan du utføre en trygg betaling med 3C-Secure teknologi. Siden der du taster inn passordet ditt har som regel logoen til banken din. Denne kommunikasjonen går mellom deg og banken, på og ikke nettbutikken. Vi kan ikke se passordet eller koden du taster inn.

Alle betalinger skjer med Bank-ID

Websiden der du legger inn ditt kort nr. skal starte med https:// 

Ved kortbetaling vil betalingskortet også bli verifisert med CVV2/CVC2

PERSONVERN

Informasjon om vi som vi mottar i forbindelse med din registrering i vår nettbutikk blir ikke brukt til andre formål enn å holde kontakt med deg.
Ingen av informasjonene som e-post adresser, mobil nr. kortinformasjoner el. blir delt eller videresolgt til tredjepart

 

Informasjon om Kirsti Skullerud Ballett- og Dansestudio.
Organisasjonsnummer: 998 198 887

Avmelding

Det er bindende påmelding. 
Ved langvarig sykdom (mer enn 3 uker) refunderes semesteravgiften, avregnet fra sykemeldingsdato, mot fremleggelse av sykemelding fra lege.

Ved utestående kursavgift må vi i verste fall utelukke eleven fra dansetrening hos oss.

Avlysning av timer

Det kan forekomme avlysning av timer på grunn av sykdom eller andre årsaker. Dette kompenseres ikke med redusert semesteravgift.
Disse timene blir vanligvis tatt igjen ved en senere anledning. Det informeres om avlysninger og ekstratimer via e-post og/eller SMS til elevens "foresatte".

Spesielle betingelser i forbindelse med korona:

Kirsti Skulleruds Ballett- og dansestudio forholder seg til de til enhver tid gjeldene anbefalingene for smittevern. Dette kan medføre endringer i vår planlagte kursvirksomhet på relativt kort varsel. Det kan innebære endrede tider, dager eller avvikling av kurset i sin helhet.

Ved endringer som følge av korona gjelder: 

Dersom endringer inntrer før kursstart, og du ønsker å trekke kjøpet, vil du få tilbake det du har betalt inn, i sin helhet. 

Dersom endringer inntrer etter kursstart, vil innbetalt semesteravgift for kursganger som blir avlyst, bli returnert dersom kunden ønsker det.  Kirsti Skulleruds Ballett- og dansestudio vil beholde kr 500,- som administrasjonsgebyr. 

Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Kirsti Skulleruds Ballett- og dansestudio.

 

"Nedlegging" av timer

Vi forbeholder oss retten til å "legge" ned timer der det er 10 eller færre betalende påmeldte elever, i løpet av de 4 første ukene av kurset. Semesteravgiften for det aktuelle kurset vil da bli refundert til de aktuelle elevene som har betalt.

Verdisaker

Verdisaker oppbevares på eget ansvar.  Ta med verdisaker og ting du ellers er redd for inn i dansesalene.

Bilder/Video

Vi forbeholder oss retten til å bruke bilder og videopptak fra undervisning og forestillinger arrangert av oss. Disse kan for eksempel brukes til egen reklame, annonser og på vår hjemmeside.

 

Lukk